Světová premiéra: revoluční Charge Controller nabíjení zajišťuje budoucnost dopravního průmyslu

První inteligentní MPPT Charge Controller nabíjení na světě se zabudovaným IoT řešením poskytuje dopravcům přesné zprávy o emisích CO2

Po celém světě se objevuje požadavek na snižování klimatických tlaků ze strany dopravního průmyslu – a má to dobrý důvod. Udržitelná dopravní řešení jsou důležitější než kdy jindy. V současné době nese průmysl významný podíl na celkových emisích CO2. Proto bylo předloženo několik cílů, jak snížit spotřebu pohonných hmot, využití volnoběhu a emise CO2. 

Zelená data jsou budoucnost 

Budoucnost jistě přinese nové regulační předpisy a zvýšené povědomí spotřebitelů o klimatu. To znamená, že se společnosti musí musí na tento ekologický přístup připravit. V centru tohoto vývoje je využití dat ke zvýšení přehledu o spotřebě energie, proaktivní hledání způsobů zlepšení a dokumentace dopadů změn. 

Silniční dopravci po celém světě instalují na svůj vozový park solární panely MIPV.pro, ale až dosud bylo náročné měřit údaje, které by prokázaly snížení spotřeby paliva, volnoběhu a emisí CO2. 

Dobrou zprávou je, že první inteligentní MPPT Charge Controller (regulátor) nabíjení na světě s vestavěným IoT řešením tento problém řeší a umožňuje snadno měřit a odvodit konkrétní efekt řešení solárních panelů od společnosti Green Energy/MIPV.pro. 

Charge Controller

Spolehlivý sběr dat 

Společnost Green Energy/MIPV.pro si nechala patentovat revoluční regulátor nabíjení, který kombinuje umělou inteligenci a specializovaný software. Tím umožňuje nepřetržité sledování, sběr dat a dohled nad vozidly po celém světě. 

Data jsou měřena, zaznamenávána, analyzována a ověřována pomocí strojového učení (AI) a interně vyvinutého, specializovaného softwaru. To znamená, že pokud některá jednotka nesplňuje nastavená očekávání, je možné na dálku a s velkou přesností přizpůsobit a upravit regulátor nabíjení, který se jí týká. Jako první regulátor nabíjení na světě umožňuje na dálku měnit vše od firmwaru, softwaru až po nastavení. 

Konečným výsledkem je, že regulátor nabíjení dokáže odvodit přesnou úsporu paliva a snížení emisí CO2, což znamená, že může poskytnout přesnou zprávu o emisích CO2, která může pomoci dopravci při vytváření výpočtů emisí CO2.   

Ekologičtější průmysl 

Tzv. big data jsou budoucností. A díky kombinaci umělé inteligence a specializovaného softwaru Green Energy/MIPV.pro se k této budoucnosti otevírají dveře. S možností přístupu k datům vytváří nové příležitosti, jak začít měnit klima a životní prostředí a zároveň umožňuje odvětví dopravy a logistiky snížit náklady, zvýšit efektivitu a stát se ekologičtějším. 

Řešení zapadá do ekologické agendy a je pro průmysl cenným zdrojem, protože umožňuje přesný a spolehlivý sběr a analýzu dat. Tímto způsobem lze energetická data využít k rozvoji podniků a posílení ekologické transformace. 

„Jsme přesvědčeni, že tím, že usnadníme a ekonomicky zvýhodníme volbu zelené cesty, můžeme velké hráče v dopravním průmyslu učinit ekologičtějšími. Náš regulátor nabíjení, který je vybaven záznamem dat, získává přesné údaje z CIGS solárních panelů vyvinutých v Dánsku, což nejenže umožňuje, aby se průmysl stal ekologičtějším, ale také nám a našim zákazníkům dokumentuje velké úspory, které naše solární panely poskytují,“ říká Karl Andreassen, generální ředitel společnosti Green Energy/MIPV.pro. 

Charge Controller

Energetická zlepšení jsou nástrojem konkurenceschopnosti 

„Náš regulátor nabíjení je součástí zásadního ekologického přechodu v dopravním průmyslu a jde ruku v ruce s klimatickými cíli. Spolehlivá data jsou způsobem, jak zajistit vaši společnost. Společnosti s CO2 reporty jsou připraveny přizpůsobit se novým omezením, která průmysl v příštích letech zažije,“ říká Karl Andreassen a na závěr dodává „Je to výhodné pro všechny – pro průmysl, jeho zákazníky i klima.“. 

Regulátor nabíjení je pouze začátkem velkého vývojového procesu, v jehož rámci Green Energy/MIPV.pro v nadcházejících měsících uvede na trh řadu nových produktů, které budou zahrnovat využití umělé inteligence. Znamená to nejen to, že všechny produkty společnosti budou v budoucnu spolupracovat, ale také to, že právě v této chvíli dochází k významnému technologickému pokroku v oboru, který může mít význam – nejen pro společnost, ale také pro výpočty CO2. 

– 

Chcete se dozvědět více? 

Více informací o prvním inteligentním MPPT regulátoru nabíjení na světě s vestavěným IoT řešením najdete zde.

Společnost Green Energy/MIPV.pro můžete kontaktovat zde.

Contact us to learn more

Odkaz

MD Logistika udržuje vše v chládku 

MD Logistika každodenně zajišťuje skladování a převoz chlazeného zboží.
Díky střešním solárním panelům jejich vozového parku je rozpočet paliva udržován na minimální hodnotě.

Read more »