Världspremiär: Revolutionerande laddningsregulator som säkrar framtiden för transportindustrin

Världens första intelligenta MPPT laddningskontroll med en inbyggd IoT lösning levererar pålitliga rapporter kring CO2-utsläpp för åkerier

I alla delar av världen finns det en kravställan på att vi minskar utsläppen från transportindustrin – och av goda anledningar. Hållbara lösningar inom transport är viktigare än någonsin, och idag är branschen ansvarig för en stor del av den totala mängden CO2 som släpps ut.  Till följd av detta har många olika mål för att minska bränsleanvändning, tomgångskörning och koldioxidutsläpp presenterats.  

Grön data är framtiden  

Framtiden kommer med största sannolikhet att innehålla nya bestämmelser och regler, samt en ökad medvetenhet kring klimatet bland konsumenterna. Detta betyder i sin tur att företag behöver arbeta utefter en hållbar verksamhetsplan. I centrum för den här utvecklingen är möjligheten att ta vara på data för att öka förståelsen kring energiförbrukning, att arbeta proaktivt för att hitta förbättringar och dokumentation kring vilka effekter som förändringar för med sig 

Över hela världen så väljer åkerier att installera solpaneler från MIPV.pro på sina flottor, men fram tills nu har det varit en utmaning att mäta datan som bevisar resultaten från minskad bränsleanvändning, tomgångskörning och CO2-utsläpp.  

De goda nyheterna är dock att världens första intelligenta MPPT laddningskontroll med en inbyggd IoT-lösning hanterar problemet och gör det enkelt att mäta och räkna ut effekten som solpaneler från Green Energy/MIPV.pro har.  

Charge-Controller

Pålitlig datainhämtning 

Green Energy/MIPV.pro har patenterat den här revolutionerande laddningskontrollen som kombinerar AI och specialutvecklad mjukvara. Genom att göra på det här viset säkerställer man mätning, datainhämtning och övervakning av fordon över hela världen, dygnet runt. 

Datan mäts, dokumenteras, analyseras och verifieras genom maskininlärning (AI) och en specialiserad mjukvara som företaget själv har utvecklat. Detta betyder att om en enhet inte levererar utefter uppsatta förväntningar är det möjligt att på håll anpassa och justera laddningskontrollen med stor precision. Detta är den första laddningskontrollen i världen där det är möjligt att ändra  fast programvara, mjukvara och inställningar på distans.  

Slutresultatet blir således att laddningskontrollen kan räkna ut den exakta mängden bränsle som sparas, samt nivån av minskade utsläpp av CO2. Detta betyder också att den kan leverera en pålitlig CO2-rapport som åkeriet sedan kan använda för beräkningar av CO2-utsläpp.  

En grönare industri  

Stora mängder data är framtiden. Och med Green Energy/MIPV.pro’s kombination av AI och specialutvecklad mjukvara blir det hela väldigt enkelt. Genom att ha tillgång till data skapas nya möjligheter att göra en skillnad för klimatet och miljö. Samtidigt gör den nya teknologin möjligt för transport och logistiksektorn att minska sina kostnader och öka sin effektivitet i kombination med att man skapar en grönare industri.  

Lösningen är väldigt tilltalande för den hållbara agendan och är en värdefull resurs för industrin då den gör det möjligt att samla in och analysera data på ett korrekt och pålitligt sätt. Genom att göra på det här viset kan den gröna datan användas för att utveckla verksamheter och påskynda grön förändring.  

Vi är övertygade om att genom att göra det enkelt och ekonomiskt gynnbart att välja en grön väg kan göra de riktigt stora spelarna inom transportindustrin mer klimatvänliga.  Vår laddningskontroll, som innehåller dataloggar, levererar pålitlig data från danskutvecklade CIGS solpaneler. Dessa gör det inte bara möjligt för branschen att bli mer klimatvänlig, men gör det även möjligt för våra kunder att dokumentera den utmärkta reduktionen i förbrukat bränsle som våra solceller tilhandahåller.” säger Karl Andreassen, VD på Green Energy/MIPV.pro 

Charge Controller

Energiförbättringar ökar konkurrenskraften 

Vår laddningskontroll är en väsentlig del av en grön omställning inom transportindustrin och går hand i hand med klimatmålen. Pålitlig grön data är ett sätt att säkerställa att en verksamhet är i linje med målen. Företag med CO2-rapporter är redo att möta nya restriktioner och regler som industrin kommer att uppleva kommande år”, säger Karl Andreassen. “Det är en win-win för alla- branschen, deras kunder och klimatet.” Avslutar han med att säga. 

Laddningskontrollen är bara starten på en utvecklingsprocess där Green Energy/MIPV.pro under kommande månader kommer att lansera en produktserie med nya produkter som kommer att inkludera användning av AI. Detta innebär inte bara att alla företagets produkter kommer arbeta tillsammans i framtiden, utan även att stora teknologiska framsteg görs inom industrin. Detta är någonting som kan göra en stor skillnad, inte bara för företag utan även för CO2-rapporter.  

– 

Vill du lära dig mer? 

Lär dig mer om världens första intelligenta MPPT laddningskontroll med en inbyggd IoT-lösning här 


Sie können Green Energy/MIPV.pro hier kontaktieren.

Contact us to learn more