Faftir: nationella och internationella transporter på högsta nivå

Faftir specialiserar sig på nationella och internationella transporter. Genom att installera solceller garanteras föraren optimal driftsäkerhet när hen befinner sig på vägen

Det familjeägda transportföretaget Faftir, med huvudkontor i Fafe i norra Portugal, har i mer än 20 år varit kundens garanti för en professionell och konkurrenskraftig service. Sedan företaget grundades av João Ribeiro 2001 har det strävat efter att ligga i framkant bland sina konkurrenter. Detta har nu lett till att företaget har installerat solpaneler på sina truckar. 

Med Europa som arbetsplats 

Sedan företaget inledde sitt första transportuppdrag till Tyskland 2002, har de haft sitt sikte inställt på Europa som arbetsplats. Landtransporter av både nationell och internationell gods kräver planering, både gällande företagets 60 anställda och dess flotta på 45 enheter. Samtidigt upplever företaget en stor tillväxt och i 2007 flyttade det till sin nuvarande verksamhetsplats. Under hela resan har det varit viktigt att bibehålla fokuset på tillförlitlig service och hög kompetensnivå. Genom erfaren, engagerad och högkvalificerad personal samt en flotta som uppfyller de högsta kraven lyckas Faftir fortfarande leverera en service som fokuserar på ett nära samarbete och att hålla tidsfrister. Detta är bara en av de många anledningarna till att företaget beslutade att installera solceller på sina truckar. 

Beprövad, motståndskraftig och pålitlig är företagets mantra 

Som transportföretag är tillförlitlighet en nödvändighet. Därför hade företagets VD, João Ribeiro, ett stort intresse av att hitta lösningar som kan upprätthålla en högre grad av driftsäkerhet. Ricardo Goncalves från Green Energy/MIPV.pro har hjälpt till med att installera en solcellsuppsättning på 110 Wp på en av företagets Renault T-semitrailers. Här träffar han VD João Ribeiro som förklarar varför man valde just denna solcellslösning.

”Vi fick nys om era produkter genom EUROPART. Som transportföretag letar man alltid efter sätt att förbättra driftsäkerheten, och vi tror att den här lösningen förser oss med möjligheten att göra detta. Förutom förbättrad driftsäkerhet kommer vi att spara mer än 500 liter bränsle på långdistans-fordon årligen, och som en extra bonus kommer vi att uppnå en ökad koldioxidneutralitet. Förutom de ekonomiska och driftsmässiga fördelarna kommer vi att säkerställa en bättre arbetsmiljö för våra förare, som slipper gå på tomgång för att säkra ström till kaffemaskiner, TV-apparater och så vidare.” 

Faftir

Vi gratulerar Faftir till installationen av den första uppsättningen. 

–  

Läs mer om företaget här: www.faftir.com

Transportsektorn är ett av de områden där det är möjligt att uppnå koldioxidbesparingar genom att installera solpaneler. Alla Green Energy/MIPV.pro solcellslösningar för transportsektorn förmedlas genom EUROPART, så kontakta ditt lokala EUROPART-filial om du vill ha mer information om pris och hitta den lösning som passar dig. 

[Linjeskift til tekstombrydning]Besök: www.europart.net 

Du kan ladda ner Green Energy/MIPV.pro-broschyren här.

Contact us to learn more