Samat International prioriterar säkerhet och grön teknologi

Transport med tanklastbilar och tankcontainrar över hela Europa. Med solpaneler installerade på samtliga lastbilar kör Samat mot en renare framtid

Samat International AB är en transportfirma som transporterar vätska över Europa med hjälp av tanklastbilar och tankcontainrar. Samat International har sitt huvudkvarter i Helsingborg och är en del av Samat Group, med huvudkvarter i Frankrike. Företaget fokuserar på att optimisera sin verksamhet och miljön, vilket är en av anledningarna till att de har valt att installera solpaneler på alla deras lastbilar. 

En hög nivå av professionalism med ett fokus på säkerhet

Det är av högsta vikt att arbeta med ett fokus på professionalism när man arbetar med transport av känsliga material. Varje länk i transportkedjan behöver prioriteras. En av verktygen som används för att behålla fokus inom verksamheten är implementationen av Kvalitet, Hälsa, Säkerhet, Trygghet och miljö (QHSSE-management). Fokuset på implementationan av detta är att förhinda och motverka riskbeteenden, vilket överses av QHSSE-koordinatorer och säkerhetsövervakning på plats i samtliga dotterbolag.

Användandet av ny teknologi gynnar alla involverade parter

Företaget arbetar aktivt med att minska sitt koldioxidavtryck genom att fokusera på eko-träning och genom att renovera sin flotta med den senaste teknologin. De har nu tagit ännu ett steg mot att minska deras koldioxidutsläpp genom att installera solpaneler från Green Energy på samtliga av deras nya lastbilar.

Målet är att reducera mängden förbrukat bränsle med 2,5%, samtidigt som man eliminerar behovet av tomgångskörning. Dessutom kommer batteriernas livslängd att fördubblas med hjälp av solpaneler.

Mikael Regnander, som arbetar för Green Energy/MIPV.pro i Sverige, har bidraget med installationen av ett solpanelsset på 110WP på en Scania 41 124-lastbil. 

Mikael Regnander, who works for Green Energy/MIPV.pro in Sweden, has contributed to the installation of a 165Wp solar cell set on a Scania 41 124 truck.

Vi gratulerar företaget på den första av många installationer.

samat


Läs mer om Samat Group här: www.samat.com

Transportsektorn är en av de industrier där det är enkelt att spara in på CO2-utsläpp genom att installera solpaneler. Alla solpaneler från Green Energy/MIPV.pro’s solpanelslönsingar förhandlas genom EUROPART. Kontakta din lokala EUROPART idag för att få mer information kring pris och en lösning som passar för dig.

Besök: www.europart.net

Du kan ladda ner katalogen från Green Energy/MIPV.pro här.