Grön energi i framkant: Scania Helsingborg installerar CIGS-solceller på Samats flotta

Vi besöker Scania Helsingborg och är där för installationen av CIGS-solcellerna på en betydande del av Samat Nordics flotta

Scania Helsingborg har certifierats som installatör av CIGS-solceller, vilket markerar en viktig milstolpe för deras engagemang inom gröna transporter.

Det strategiska samarbetet mellan Samat och Scania Helsingborg är dock ännu mer anmärkningsvärt. Genom att kombinera Samats vision om gröna transporter och Scania Helsingborgs expertis som certifierad installatör av Green Energy/MIPVs Plug & Play-solcellslösningar skapas ett starkt partnerskap med fokus på hållbara transporter.

Hållbara transporter

Tillsammans kommer Samat och Scania Helsingborg att spela en viktig roll för att främja solcellsteknik i transportflottor och öka medvetenheten om de positiva miljöfördelarna med gröna transporter.

Partnerskapet är samtidigt ett bevis på att stora visioner och modiga handlingar kan förändra spelet för gröna transporter. Samat och Scania Helsingborg banar väg för en hållbar framtid där grön teknik är en integrerad del av transportbranschen. Deras samarbete är ett exempel att följa och ett viktigt steg mot en mer hållbar och miljövänlig värld.

Nyfiken på mer?

Läs mer om samarbetet här.